Texto dies no. 04, Tudo de bom

Crealies
CLTPT04

26 x 9 mm - 12 x 9 mm - 23 x 9 mm.